Thaimaan arkkitehtuuri on kehittynyt omintakeiseksi tyylisuunnakseen vuosisatojen aikana useista vaikutteista. Nykyään vanhojen perinteiden mukainen thaitalo on taas arvostettu ja haluttu thailaisen identiteetin ilmentymänä. Väestönkasvu ja maan hinnan nousu, sekä sademetsien hakkuut ovat pakottaneet siirtymään luonnonmateriaalista betoniin.Tärkeimpänä elementtinä thaiarkkitehtuurin kehityksessä on ollut tarve mukautua kuumaan ilmastoon. Pitkään vain uskonnollisiin rakennuksiin oli sallittua käyttää kestävämpää materiaalia, Puu on väistynyt betonin, tiilen ja lasin tieltä.

 

Thaitalo.jpgHindutemppeli.jpgarkkitehtuuri3.jpg